משאב לחקירה מעשית של דיאלוג: T-SEDA

מהי T-SEDA? 

T-SEDA הם ראשי תיבות של המילים ‘ערכה שיטתית לניתוח דיאלוג חינוכי’. הערכה היא מקבץ של כלים ומשאבים שנועדו לתמוך בקידום דיאלוג איכותי במסגרות של הוראה ולמידה. המשאבים שמציעה הערכה פתוחים וזמינים לשימוש במסגרת רשיון זכויות יוצרים ציבורי המאפשר שימוש מחודש ויצירת התאמות.  

הערכה יכולה לסייע לך לבצע תהליך חקירה רפלקטיבי שבו ניתן יהיה ללמוד עוד על הדיאלוג במסגרות ההוראה -למידה שלך, ולערוך שינויים שאותם היית רוצה לראות. 

מדוע כדאי להשתמש ב T-SEDA? 

דיאלוג קשור להישגים לימודיים ולדרגת השתתפות גבוהה של הלומדות/ים. הערכה מציעה מגוון רחב של אמצעים מעשיים שיכולים לתמוך בפיתוח וטיפוח גישה דיאלוגית בהקשרי ההוראה -למידה שלך

.שימשה עד עתה מאות אנשי ונשות מקצוע בלמעלה מ- 15 מדינות T-SEDA 

? T-SEDA עבור מי מיועדת

אנשי ונשות מקצוע הפועלות/ים בכל רמה של תחום החינוך: 

עם לומדות/ים בכל גיל, החל מילדות/ים צעירות/ים ועד מבוגרות/ים *
עם עמיתות/ים מקצועיות/ים *
בכל תחום דעת או נושא *

היכן ניתן להשתמש בה? 

בסביבות למידה פנים אל פנים או במסגרת למידה מקוונת *
במסגרות של למידה פורמלית דוגמאת כיתת לימוד או סמינר אוניברסיטאי *
במסגרות למידה בלתי פורמליות דוגמאת מועדוני ילדות/ים *

נסו את T-SEDA! אנו מזמינות/ים מורות/ים, מרצות/ים, מובילות/ים חינוכיות/ים, מנהיגות/י פיתוח מקצועי המתעניינות/ים לנסות את T-SEDA. ראו מטה את קורסי המבוא המקוצרים הפועלים בקצב אישי, כדי ללמוד עוד. 

משאבים להורדה

.הורידו את קבצי הערכה כאן או היכסנו לגרסת הדפדפן העדכנית והאינטראקטיבית ולקורסי הלמידה המקוונים המופיעים מטה


קורסים אודות T-SEDA

קבוצת Camtree מציעה קורסים (בשלב זה בשפה האנגלית בלבד) שיסייעו לך להשתמש בערכת T-SEDA כדי לפתח דיאלוג איכותי במסגרות ההוראה והלמידה השונות.

ד101: מהו דיאלוג חינוכי?
ד102: עד כמה פרקטיקות ההוראה שלך דיאלוגיות?
ד103: חקירה רפלקטיבית עם T-SEDA

D101: What is educational dialogue?

This is the first of three free, introductory, Level 1 courses about Educational Dialogue from Camtree. It introduces the idea of educational dialogue and T-SEDA: the Toolkit for Systematic Educational Dialogue Analysis. The course will take you about 25-30 minutes. You will need to be a registered Camtree member

D102: How dialogic is your practice?

This is the second of three free, introductory, Level 1 courses about Educational Dialogue from Camtree. It involves you in auditing your existing practice and introduces the T-SEDA coding scheme. The course will take you about 25-30 minutes. You will need to be a registered Camtree member

D103: Reflective inquiry with T-SEDA

This is the third of three free, introductory, Level 1 courses about Educational Dialogue from Camtree. It introduces the T-SEDA reflective cycle and prepares you to undertake an inquiry into an aspect of educational dialogue. The course will take you about 25-30 minutes. You will need to be a registered Camtree member

T-SEDA בסיפרייה המקוונת של Camtree 

אם השתמשת ב T-SEDA לביצוע של חקר הפרקטיקה, אנו מעודדות/ים אותך לכתוב על ההתנסות תוך שימוש באחת התבניות לדיווח החקר של Camtree, לצורך פרסום בסיפרייה המקוונת של Camtree. חלק מהדויווחים העדכניים שפורסמו בספרייה (כרגע בשפה האנגלית בלבד) ועשו שימוש ב- T-SEDA מצויים מטה.

ניתן למצוא את הדוחות הללו וכן דוחות נוספים, כמו גם משאבים שפותחו ע”י אנשי ונשות חינוך, ודוגמאות של הכלים של ערכת
T-SEDA, בסיפרייה המקוונת של Camtree.

 • Boissard, Bénédicte: T-SEDA trial in a French-speaking context: setting up educational dialogue in secondary 4 Québec-Canada history courses
  Setting: Upper secondary education, Canada  Added: 28-03-2023  Permalink: https://hdl.handle.net/20.500.14069/44
 • Feliciani, Karolyn: How can microblogging be used to facilitate an online community of practice and increase dialogic thinking?
  Setting: Short-cycle tertiary education, Pakistan  Added: 26-02-2023  Permalink: https://hdl.handle.net/20.500.14069/43
 • West, Rachel: How might explicitly increasing the use of dialogic approaches affect whole-group dialogue in virtual teacher professional development session run for an international examination board?
  Setting: Lower secondary education, United States of America  Added: 07-11-2022  Permalink: https://hdl.handle.net/20.500.14069/41
 • Connolly, Liam: Developing meaningful child-led class discussions: centring children in classroom dialogue to motivate learning and encourage oracy development
  Setting: Primary education, United Kingdom  Added: 28-09-2022  Permalink: https://hdl.handle.net/20.500.14069/32
 • Maas, Francine: How can critical thinking best be developed in adolescents through a dialogic classroom approach?
  Setting: Lower secondary education, United Kingdom  Added: 09-09-2022  Permalink: https://hdl.handle.net/20.500.14069/22

צרו עימנו קשר

נשמח לקבל משוב בנוגע לכל היבט של חומרי T-SEDA, ולשלב את המשוב בערכה כחלק מפיתוחה המתמיד. אנא צרו עימנו קשר עם הצעות, הערות, או התאמות שעשיתם/ן במשאבים השונים.

לחצו כאן להצטרפות לרשימת התפוצה של Camtree ולקבלת עדכונים בנוגע ל- T-SEDA

למידע נוסף: T-SEDA@educ.cam.ac.uk

צוות המחקר: פרופ’ שרה הנסי (sch30@cam.ac.uk)

Cambridge Educational Dialogue Research Group

Sara Hennessy, Ruth Kershner, Elisa Calcagni, Farah Ahmed, Victoria Cook, Laura  Kerslake, Lisa Lee and Maria Vrikki of the University of Cambridge Faculty of Education, and Nube Estrada and Flora Hernández of the National Autonomous University of Mexico. We are very grateful to the numerous colleagues who have contributed in some way or other to T-SEDA development over the last few years. This includes those who assisted with translation into Spanish, Chinese, French, Arabic, Italian, Japanese, Hebrew and Dutch (Ana Laura Trigo Clapés, Elisa de Padua, Elisa Izquierdo, Qian Liu, Yun Long, Ji Ying, Chih Ching Chang, Delphine Cestonaro, Benzi Slakmon, Orianne Monashe, Orly Shapira, Haydeé Ceballos, Keiko Aramaki, Tomonori Ichiyanagi, Ayano Ikeda, Kaori Kanai, Naomi Kagawa, Kiyomi Shijo, Lu Xiaoyun, Arwa Al Qassim, Chiara Piccini, Patricia Brooks).

The original work on T-SEDA (and its precursor SEDA) was supported by the British Academy (International Partnership and Mobility Scheme) through the 3-year project entitled “A Tool for Analysing Dialogic Interactions in Classrooms” (2013-2015), led by Sara Hennessy and Sylvia Rojas-Drummond at the University of Cambridge, UK, and the National Autonomous University of Mexico: http://tinyurl.com/BAdialogue. The Mexican work was supported by the Dirección General de Asuntos del Personal Académico of the National Autonomous University of Mexico (DGAPA-UNAM) (PAPIIT Project Number: IN303313 and PAPIME Number: PE305814). We appreciate the support of the Economic and Social Research Council (RES063270081; RES000230825), sponsor of most of the UK team’s preceding work in this area. Our most recent ESRC project (ES/M007103/1) entitled ‘Classroom Dialogue: Does it Make a Difference for Student Learning?’ (Christine Howe, Sara Hennessy, Neil Mercer, Maria Vrikki & Lisa Wheatley, 2015-17: http://tinyurl.com/ESRCdialogue) drew on SEDA to  develop CDAS, a new 12-category scheme and rating scales, testing them extensively with a large sample of 72 teachers of children aged 10-11. Statistical  analyses of the relationships between dialogic teaching and student attainment and attitudes produced findings that have shaped this version of the toolkit. An ESRC Impact Acceleration grant supported further development of the toolkit and trials across diverse educational contexts in seven countries in 2018-19.

T-SEDA is used globally by practitioners from pre-school years to higher education. We thank all of the facilitators, teachers and students who participated in our research and testing across several countries from which examples in this toolkit have been taken with their kind permission. Some names have been changed where teachers wished to remain anonymous. Photographs appearing in the toolkit are derived from our research studies; permissions have been received to use them for educational purposes.

Logo for Cambridge Educational Dialogue Research Group
Logo for Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Logo for UK Economic and Social Research Council
Logo for British Academy